Умират трима студента и се озовават пред райските порти.Спира ги Свети Петър да разпредели кой накъде
Вика първия:
- Ти...къде си учил?
- В УНСС - отговаря студента.
- Е ти до са си бил в Рая, ходи малко долу да видиш кво е Ад!
Вика втория:
-Ти...къде си учил?
- В Софийския
- Ти досега си бил в Ада ходи сега в Рая!
Вика третия и го пита:
- Ти... Къде си учил?
- Техническия в София - отговяря студента.
- Лелееее ти до са си бил в Ада... Ходи сега в Ада да видиш какво е Рай!!!