С 0,15 промила да бъде увеличена такса битови отпадъци в Асеновград, предлага кметът д-р Емил Караиванов. Докладната записка ще бъде гласувана на днешната сесия на Общинския съвет в града. Ако предложението бъде прието, такса смет ще скочи от 2 на 2,15 промила, а за нежилищните имоти - от 7 на 7,15 промила.

Мотивите за исканото увеличение са свързани с повишаване на разходите за Регионалния център за обезвреждане на твърди битови отпадъци и заради това е завишена цената на депониране на тон отпадък за общините от 15,84 лв. на 20,80 лв.

Няма да има промяна в размера на данък недвижими имоти и данъка върху наследствата. През 2016-та няма да се увеличава и данъкът върху превозните средства, уточни Караиванов.