- Ужас, колко е задушно в стаята!
- Ами, нека да отворим нещо!
- Добре.
- Шампанско или биричка?