- В библията Бог превърнал водата във вино. После Чък Норис превърнал виното в бира.