В денят за размисъл... Мислих, мислих и си сипах...