В древността, когато нашественици са щурмували някой град, те убивали мъжете и изнасилвали жените...
Именно затова, гордите, но жизненолюбиви шотландци започнали да носят поли!