В един бар в Дивия Запад влиза китаец, отива до бара и измънква:
– Един сян!
Барманът, двуметров негър, го изгледал строго и му казва:
– Чш, тука е Дивия Запад, бе! Къв е тоя сян!? Като влизаш трошиш вратата, избиваш половината клиенти, идваш до бара и изреваваш: "Дай едно уиски, бе!" Ха сега го направи като хората!
Китаецът излиза и след малко се връща, влиза тихо, отива до бара и пак измънква:
– Един сян.
Негърът кипва, вдига жълтура за яката и го слага зад бара:
– Глей ся как се прави!
Излиза вън и след малко влиза, трошейки вратата, вади пистолетите и изпозастрелва каубоите. Отива с тежки крачки до бара и изревава:
– Дай тука едно уиски!
Китаецът се подава и измънква:
– На церни не продаваме.