В Габрово двама приятели си говорят:
- Елате ни на гости за Нова година!
- Няма да можем.
- О, толкова любезно от ваша страна!