В голям град открили магазин, където всяка жена можела да си купи съпруг: Посещение САМО ВЕДНЪЖ! Шест етажа, продуктите се увеличават на всеки следващ етаж, без право да се връщаш, освен за да излезеш от магазина!
И така, една жена влиза в магазина.
На I етаж вижда табелка "Тези мъже имат добре платена работа". продължава нагоре.
На II етаж "Тези мъже имат добре платена работа и обичат децата".
На III етаж: "Тези мъже имат добре платена работа, обичат децата и са красиви. " Жената си казва "Ихаа! " обаче решава да продължи.
На IV етаж чете: "Тези мъже имат добре платена работа, обичат децата, са красиви и помагат в домакинската работа. " Жената възкликва "О, боже! Едва издържам", но все пак решава да се качи нагоре.
На V етаж: "Тези мъже имат добре платена работа, обичат децата, са красиви, помагат в домакинската работа и са много романтични. "
Въпреки изкушението, жената все пак се качва на последния етаж.
На VI етаж: Вие сте посетителка номер 31 456 012. Тук няма изложени мъже. Този етаж съществува единствено като доказателство, че на жените не може да им се угоди. Благодарим, че посетихте Магазина за съпрузи! "
Заради равноправието, на същата улица открили магазин, където мъжете могат да си изберат и купят съпруга, по същите правила.
На I етаж: "Жени, които обичат с*кса".
На II етаж: "Жени, които обичат с*кса и имат пари".
Досега никой не се е качвал на третия до шестия етаж...