В Москва откриват нов театър - "Александър Сергеевич". Озадачен посетител пита управителя:
- Извинете, защо театърът не е кръстен направо Пушкин?
- О,той не е кръстен на А.С.Пушкин а на А.С.Малинович!
- Не съм чувал за този писател,какво е написал?
- Той написа чекът...