В Перник.
- Какво да кажеш на жена, на която са й посинени и двете очи?
- Какво да й кажеш, ако вече са й говорили, при това два пъти...