Българска федерация по шахмат проведе годишното си отчетно Общо събрание в зала "Пловдив" на Гранд Хотел "Пловдив". От общо 83 членове на федерацията, с право на глас присъстваха делегатите на 42 спортни клубове по шахмат. Събранието протече при дневен ред, предварително обявен и публикуван в бр. 40 от 27.05.2016 г. на "Държавен вестник". Всички разисквания по заложените точки от дневния ред и изказвания на представителите на шахматните клубове бяха в рамките на добрия тон и взаимно уважение. На събранието бяха изнесени редица данни и факти, свързани както с шахматния живот в страната, така и извън него в международен план.  Във връзка с това, делегатите на спортните клубове по шахмат взеха няколко изключително важни решения, свързани с позицията на родния шахмат в европейски и световен мащаб - упълномощаването на президента на Българска федерация по шахмат, Силвио Данаилов да предприеме незабавно всички необходими действия за защита на авторитета на федерацията срещу неправомерните и злонамерени външни опити за нейната дискредитация и дестабилизация и заявяването на категорична подкрепа на действията на членовете на управителния съвет на Българска федерация по шахмат пред държавните институции и органи в България./БТА Коментирай