В туристическа агенция влезнала възрастна дама с шапка и малко кученце в ръце и казала:
- О, аз искам да отида в Париж! Както каза Иля Еренбург, вижте Париж и умрете!
- Това означава еднопосочен билет ли?