Турското правителство е приело стратегически план, който включва редица инициативи за подобряване на положението на ромите в страната. Целта е да се премахне дискриминацията на ромите и да бъдат решени проблемите, с които се сблъскват.

Планът е бил подготвен със съдействието на турското министерство на семейството и социалната политика и други институции, съобщи БТА.

Планът е обнародван в Държавен вестник и фактически влезе в действие.

Той обхваща основните сфери, в които се проявяват проблемите на ромите, а именно образованието, безработицата, жилищните въпроси, здравеопазването и социалните дейности.

По инициатива на турското образователно министерство ще започне кампания за образование на ромите. Отчита се, че един от основните проблеми на ромските общности е свързан с образованието на подрастващите. Много ромски деца не учат или защото родителите им нямат средства, за да ги изучат, или защото трябва да работят, за да финансират семействата си.

Предвижда се да бъдат открити вечерни училища в ромските махали в компактно населените с ромско население градове на страната с квалифицирани преподаватели.

Специално внимание в плана се отделя на разрешаването на икономическите проблеми, с които ромите се сблъскват на трудовия пазар. Заради ниския образователен ценз ги третират като ниско квалифицирана и зле платена работна ръка.

Предвиждат се също инициативи за разширяване на здравното обслужване на ромските общности.

Според различни източници ромите в Турция наброяват около 1 милион, но има източници, които твърдят, че са повече.

Историците отнасят заселването на ромите в Анадола към IX-X в. Изследователи твърдят, че макар да са живели много векове заедно с турците, ромите били недопускани, отритвани от общественополитическия и социален живот на турското общество.

Компактни ромски общности населяват Одринска Тракия, егейския район на Турция.

Турските роми се занимават главно с продажба на цветя, на битови занаяти като железарство, дърводелство, работят по строежите.

В турския парламент има само един депутат от ромски произход. Това е Йозджан Пурчу от град Айдън от листата на основната опозиционна Народнорепубликанска партия парламента, който бе избран през миналата година.
 

/БТА/