В знойна тиха августовска вечер, нощта тягостно се спускала над малко китно градче. Изневиделица, на балкон на централна улица, изскочила подивяла от страст жена и съдирайки нощницата си с ръце, изстенала с все глас:
- Няма ли истински мъже в този град!?!
А отдолу провлачено се чуло:
- Шшштооо, да нямаш нещо за пиене?