Вълчо и Червената шапчица правели с*кс много често и бабата на Червената шапчица решила да й сложи железни гащички. Сложила й железни гащички и Червената шапчица пак хукнала из гората. Минало се известно време и покрай къщата на бабата минал ловеца и тя го попитала:
"Виждал ли си Червената шапчица с железни гащички? " Той: " Не, ама видях вълка с оксижен! " .