Вълкът се промъкнал къщата на бабата на Червената шапчица и я изял. След което легнал в леглото й. Завил се през глава и заспал.
Горкият!
Откъде да знае, че бабата имала млад и страстен дядо...