Вълкът се промъкнал в къщата на бабата на Червената шапчица и я изял. След което легнал в леглото й, завил се презглава и заспал. Горкият... Откъде да знае, че бабата имала толкова страстен дядо?