Вълкът винаги ще бъде лош, ако слушаме само Червената шапчица...