Вървеше Щирлиц из нощен Берлин. Изведнъж отпред, от ляво, от дясно се чуха оглушителни взривове.
"Dolby surround" - помисли си Щирлиц.