Върви Бай Ганьо по една виенска улица. Насреща му - Иречек.
- Ха, какво правиш тук, Бай Ганьо, как си? - пита изненадан Иречек
- По търговийка съм. Па като питаш как съм... бях тре биен, после зер гут, после хорошо, преди малко бях файн, ама точно не мога да ти отговоря...