Върви Червената шапчица из гората и плаче. Среща я Вълка и я пита :
-Защо плачеш, Червена Шапчице.
Вдигнала си полата тя и отдолу цялата в кръв.
Погледнал Вълка почесал се и много сериозна казал:
- Ако ме питаш мен, някой скоро ти е отхапал топките.