Върви Червената Шапчица през гората ... и както е в приказката .. насреща й Вълкът.
- Кумчо Вълчо! Защо ти е толкова дълга опашката?!?!?! - попитала Червената Шапцица.
- Това не ми е опашката .... - казал вълкът и се изчервил.