Върви крава по поляната и вижда Червената шапчица, която лежи пияна.
-Горката Червена шапчица-мисли си кравата-ще й дам да си пийне млекце.
Застава над Червена шапчица и си тика вимето пред лицето й. Девойката едвам отваря едното си око и казва:
- Спокойно, момчета,не всички наведнъж!