Върви Щирлиц в тъмна, безлунна нощ през гората.
"Станишев ще е бил тук" - помисли си Щирлиц