Върви си Червената шапчица из гората, а насреща й излиза вълкът.
- Червена шапчице, не те ли е страх да се разхождаш сама в гората?
- Защо да ме е страх? Познавам гората, обичам с*кса...