Върви си Червената шапчица през гората и от един храст озъбен се подава Вълкът:
- Стой! Къде отиваш?
- Ами тръгнала съм към Баба…
- Какво носиш в кошничката?
- Печена кокошка, баница с масълце, бутилка с…
- А хартия има ли?