Вървяла си Червената Шапчица през гората. Среща я Вълчо и й казва:
- Червена Шапчице, сваляй гащичките!
- Хе-хе-хе! Кумчо Вълчо си мисли, че ще му станат.