Вървяла си червената шапчица в гората. Бам, бум, тряс! Припаднала, събужда се тя и какво да види - една бележка: " Вече не си дествена! Кумчо Вълчо" . Продължила тя да върви и пак - БАМ, БУМ, ТРЯС и припаднала. Свестява се тя и една бележка : :Вече си ку*ва! Али баба и 40-разбойника". Продължава тя да върви и пак БУМ, ТРЯС, ПРАС и припаднала. Свестява се тя и пак някаква бележка: "Отново си девствена! Храбрият Шивач".