Вървят Червената шапчица и Вълкът през гората и вървят и вървят... Какво друго им остава? Бабата е заела леглото!