- Вашият син е много забавен... на колко е?
- На две бири и една мента...