Във връзка със скоро започваща предизборна кампания медиите ще организират конкурс за най-добро обещание.