Вчера на заседание на столичния общински съвет отново е бил разгледан проблема с демографската ситуация в столицата. Отново е взето решение да се увеличат общинските такси и данъци докато количеството на живеещите в София не стигне по-рано приетата норма.