Вчерашната серия от токови удари във Варна бе спонсорирана от:
Съюза на вносителите на бяла техника.
Съюза на вносителите и асемблаторите на компютърна техника.