Вечер в офицерския клуб. Всички са пияни. Хусарите играят на карти, а под масата дамите им правят ми*ет. На вратата се чука. Всички са ужасени, а един от хусарите отчаяно прошепва:
- Не отваряйте, това е поручик Ржевски. Сега ще влезе и всичко ще опошли...