Веднъж Чък Норис изял 4 костенурки. Когато се изходил те вече можели да говорят и владеели карате.