Веднъж Чък Норис изял 4 костенурки. Когато се изходил, те вече можели да говорят и владеели карате.