Веднъж Чък Норис ритнал един кон по брадата. Наследниците на този кон се наричат жирафи