Веднъж Господ извикал Бай Ганьо, Турчина и Американеца!Влизат те един по един при него и пръв е Турчина! Минава малко време, той излиза и реве!
- Що ревеш бе?
- Щото Господ каза, че ако не престанем с тия поробвания и убийства, ще натисне едно копче и държавата ни ще избухне!
Втори влиза Американеца! Минава малко времв и той излиза и реве!
- Що ревеш бе?
- Щото Господ каза, че ако не престанем с тия лъжи и престъпления, ще натисне едно копче и държавата ни ще избухне!
Последен влиза Бай Ганьо! Минава малко време, той излиза и хем реве, хем се хили! Хората го гледат учудено:
- Що ревеш бе?
- Щото Господ каза че ако не спрем с тия кражби, ще натисне едно копче и държавата ни ще избухне!
- Добре, а що се хилиш бе?
- Щот му свих копчето!