- Вярваш ли, че ще отворят наистина досиетата?
- Само ако видя досието на Гоце!