Видял Бай Ганьо табелка във влака "Не плюйте по пода" и затова се изплюл на тавана...