- Вие, мъжете, само за едно мислите!
- Как само за едно? А мезе?!