Винаги, когато пред мен има бутилка с алкохол, ми заговарят два вътрешни гласа.
Първият:
- Хайде бе, няма ли да си налееш?
Вторият:
- Хайде бе, още ли не си си налял?