Във връзка с реализирането на проект: „Рехабилитация на улични настилки, тротоари и зелени площи в град Панагюрище”  с под обекти:  ул. „Райна Княгиня“, ул. „Делчо Уливеров“, ул. „Петър Горанов“, бул. „Пятигорск“, ул. „Петко Мачев“, ул. „Стоил Финджеков“, ул. „Искрьо Мачев“, ул. „Орчо Войвода“, ул. „Георги Бозаджиев“, ул. „Георги Бенковски“, ул. „Цар Освободител“, ул. „Макгахан“ ще бъдат въведени временни ограничения на движението с  частично затваряне на улици, както следва: