EVN България Tоплофикация е в готовност да стартира топлоснабдяването при желание на клиентите преди официалния старт на отоплителния сезон.  До момента отоплението е включено за 47 жилищни и стопански сгради в Пловдив, включително училища и детски градини. Други 40 сгради са в процес на включване на отоплениетослед тяхна заявка.   EVN България Топлофикация извършва постоянен анализ на средните стойности на температурата за официално пускане на централното отопление, според които е необходимо в три последователни дни средноденонощната температура да е по-ниска от +12°С градуса, както и прогноза за ниски температури в следващите 7-10 дни. Въпреки, че тези условия към момента не са налични, клиентите на Tоплофикация имат възможност да поискат по-ранно включване на абонатната станция в тяхната сграда, припомнят от ЕVN. За целта е необходимо представяне на протокол от общо събрание на сграда етажна собственост, в който 2/3 от собствениците писмено са изразили съгласието си за това.