ВНИМАНИЕ!!! Консумацията на алкохол може да ви накара да си мислите, че бившите ви гаджета си умират да ви чуят в 4 сутринта!