Високорисковите шофьори на пътя ще плащат до 400% по-висока „Гражданска отговорност“ от базовата премия. Това са част от промените, които са заложени в проекта на наредба за застрахователната премия, в зависимост от поведението на водача на МПС, известна като „бонус-малус“, пише "Монитор". 

Идеята на въвеждането на системата е да поощрява изрядните шофьори и да наказва финансово тези, които имат много нарушения.

Комисията за финансов надзор е приела на първо четене наредбата, резултат от работата на междуведомствена работна група. В средата на тази година международният консултант по въвеждането на „бонус-малус“ предложи 11 варианта, от които експертите на КФН, транспортното министерство и МВР са избирали.

Предвидени са общо 20 класа, като базовият клас е равен на базовата застрахователна премия – премията, както е определена от застрахователя без допълнителни изменения. Налице са седем класа бонус (1-7), които ще се прилагат по отношение на собствениците на автомобили с безрисково поведение на пътя и за които премията ще се намалява.

Максималното намаление ще бъде с 25 на сто от базовата премия
Ще има и дванадесет класа за малус (9-20), които ще се прилагат спрямо собствениците на автомобили с рисково поведение на пътя, спрямо които премията ще се увеличава, като максималното увеличение ще бъде 400% (четири пъти) спрямо базовата премия.
При въвеждане на системата всички собственици на МПС-та и автомобили ще бъдат поставени в базовия клас и няма да получават нито увеличение, нито намаление на застрахователната премия. Ако в рамките на една година от започването на системата не са причинени нарушения по пътя, нито са изплащани обезщетения за причинени вреди, съответният собственик или автомобил ще преминава в следващия по-нисък „бонус-малус“ клас и при следващо сключване на застраховката ще получава намаление.

Когато са причинени вреди или нарушения при движението по пътищата „бонус-малус“ класът на собственика, съответно на автомобила, ще расте и при последващо сключване на застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите премията ще се увеличава.

Нарушенията в зависимост от тяхната тежест са класифицирани в 7 категории. Най- леките нарушения са класифицирани в първа категория и ще увеличават „бонус-малус“ класа с една степен. Най-тежките нарушения са класифицирани в седма категория с деветнадесет степени, като собственикът или автомобилът отиват в най-високия „бонус- малус“ клас. За да се избегнат манипулации, „бонус-малус“ класът на автомобила ще се запазва и при неговото прехвърляне, както и при прекратяване на регистрацията.

Проектът на наредба и мотивите, както и докладът на консултанта са публикувани на страницата на Комисията за финансов надзор за обществено обсъждане в рамките на следващия месец.