Връща се поручик Ржевски от далечна страна и го питат как е там.
- Абе същото като тук, само дето на жените ц*ците им са на гърба.
- Е как си кърмят децата тогава, поручик?
- А това не знам, но да танцуваш с тях е приятно!