Временният синдик на ЦСКА Радослав Тонев заяви след първото събрание на кредиторите, че е имало необходимия кворум за провеждане събранието. Тонев разкри, че и той самия е бил сред кандидатите за постоянен синдик, а името му е било подкрепено от Националната агенция за приходите, която притежава 30 % от вземанията. Както известно, на събранието не бяха взети основни решения, като избор на синдик и комитет на кредиторите. Сега се очаква компетентният съд да назначи служебен синдик. „Имаше три кандидатури за постоянен синдик на ЦСКА, но нито една от тях не събра повече от 50 % от гласовете. На самото събрание имаше кворум над 70% на кредиторите от първоначалния списък бяха представени от пълномощници или присъстваха лично. Събранието бе нормално да се проведе, но не се взеха решения по основни точки от дневния ред. Аз също бях сред кандидатурите за постоянен синдик. Като процедура най-вероятно съдът ще назначи служебен синдик. Не бе избран и комитет на кредиторите, тъй като мнозинството от присъстващите бяха против избор на комитет на кредиторите. Списъкът на кредиторите е от 309 позиции. НАП застана зад моята кандидатура за постоянен синдик, те са около 30 % от вземанията. Дълговете на ЦСКА са около 33 милиона. Има една грешка при отчитането на счетоводните книги като информация, става дума за 50 милиона отчетени загуби за предишен период“, започна Тонев. „Срокът за подаване на заявки за кредитори не е изтекъл. Каквото се е случило, се е случило на събранието, не може да го преразгледаме и променим. Въпреки краткия срок, получих пълно съдействие от ЦСКА счетоводна документация, която се изискваше, ми бе предоставена. Наистина обемът бе голям. За този кратък срок, откакто съм синдик е трудно да се направи ревизия за минал период и да се обработи ялата документация“, каза още Тонев.