Всеизвестната реплика на Червената шапчица към Кумчо вълчо.
- Яж ме Кумчо вълчо, колкото повече ме ядеш, толкоз по-хубаво ми става.
Всеизвестната реплика на Малвина към Пинокио.
- Лъжи Пинокио, лъжи колкото лъжеш по-хубаво ми става.
Всеизвестна реплика на духа от лампата към Аладин.
- Търкай Аладине - колкото повече, толкоз по-хубаво ми е.